Onderzoek beveiligingsincidenten

Comply4u is gespecialiseerd in onderzoek naar beveiligingsincidenten. Het gaat dan om situaties waarin personen of goederen ongeautoriseerd aanwezig zijn of zonder toestemming een terrein of locatie hebben verlaten. Bijvoorbeeld als justitiabelen uit een penitentiaire inrichting ontvluchten. Of als waardevolle goederen ontvreemd zijn of potentiele terroristen gevaarlijke objecten een locatie juist binnen hebben gebracht. In die situaties is de beveiliging niet afdoende geweest en is het belangrijk om te achterhalen hoe een dergelijk incident heeft kunnen gebeuren en hoe het voorkomen kan worden. Dat maakt het mogelijk om verbetermaatregelen te treffen.