Comply4u ondersteunt bedrijven en instellingen bij het naleven van wet- en regelgeving en voert incidentonderzoek en kwetsbaarheidsanalyses uit op het gebied van de fysieke beveiliging.

Comply4u is in 2017 opgericht door Arjan Alberts, voormalig coördinerend inspecteur bij de Inspectie Veiligheid en Justitie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Over Arjan Alberts

Arjan Alberts studeerde strafrecht en internationaal recht in Utrecht (1994-1999). Voor zijn eindscriptie over het conflict tussen mensenrechtenverdragen en uitleveringsverdragen ontving hij twee oorkonden. In 2000 ontving hij de KUB-prijs onderzoeksschool rechten van de mens en in 2001 de Willem Pompe Instituut prijs.

Van 2000 tot 2017 werkte hij voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In de periode 2000 tot 2007 eerst als beleidsmedewerker beveiliging burgerluchtvaart en later als inspecteur beveiliging burgerluchtvaart. In deze periode was hij betrokken bij het oprichten van de Inspectie Beveiliging Burgerluchtvaart. Ook was hij gecertificeerd auditor/inspector voor ICAO, ECAC en de Europese Commissie. Voor deze organisaties en het Ministerie van Veiligheid en Justitie voerde hij op ruim 30 internationale luchthavens audits en inspecties uit. Daarnaast vertegenwoordigde hij Nederland in Brussel in diverse internationale werkgroepen.

In de periode 2007 tot 2012 was hij als senior inspecteur werkzaam voor de Inspectie voor de Sanctietoepassing. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor doorlichtingen van en incidentonderzoeken bij justitiele inrichtingen en reclasseringsorganisaties. De nadruk lag daarbij vaak op de interne veiligheid van justitiabelen en personeel en de maatschappijbeveiliging. Daarnaast coordineerde hij grote thematische onderzoeken. Zoals bijvoorbeeld naar het functioneren van commissies van toezicht of naar het plaatsen van justitiabelen in afzondering.

Vanaf 2012 zette hij deze werkzaamheden voort als coördinerend inspecteur bij de Inspectie Veiligheid en Justitie. In deze periode was hij verantwoordelijk voor de opzet, uitvoering en rapportage van diverse complexe onderzoeken. Zo onderzocht hij onder andere hoe overheidspartners samenwerken in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. En was hij eindverantwoordelijk voor een groot thematisch onderzoek naar de wijze waarop tbs-klinieken de invoer van verboden goederen (kunnen) voorkomen. Daarnaast coördineerde hij diverse onderzoeken naar beveiligingsincidenten in gevangenissen en tbs-klinieken.

Waarom kiest u voor Comply4u

  • Betrouwbare partner
  • Garandeert kwaliteit en tijdigheid
  • Expert op het gebied van naleving en fysieke beveiliging
  • Levert maatwerk
  • Biedt ‘out of the box’ oplossingen
  • Waarborgt veiligheid bedrijfsinformatie

Comply4u werkt samen met de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en bedrijven.