Kwetsbaarheidsanalyse fysieke beveiliging

Comply4u is ervaren in het uitvoeren van kwetsbaarheidsanalyses van de fysieke beveiliging van zogenoemde ‘hoog risico’ objecten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om luchthavens die beveiligd worden tegen terroristische aanslagen en om gevangenissen en tbs-instellingen waar justitiabelen zijn ingesloten. Maar ook om bedrijventerreinen waar zeer waardevolle goederen zijn opgeslagen. De beveiliging van al deze locaties heeft als doel te voorkomen dat personen of goederen ongeautoriseerd aanwezig zijn of zonder toestemming de locatie verlaten.

Om vast te stellen of zich beveiligingsrisico’s voordoen voert Comply4u een kwetsbaarheidsanalyse uit. Deze analyse bestaat in de eerste plaats uit een scan van de bouwkundige, organisatorische en technische beveiliging en de samenhang daartussen. Comply4u gaat echter verder en kijkt met een ‘out of the box blik’ en een scherp oog voor blinde vlekken naar het totale integrale beveiligingsconcept. Dat levert vaak verrassende inzichten op die kunnen bijdragen aan het wegnemen van risico’s en het optimaliseren van de beveiliging van uw bedrijf of instelling.