Comply4u

Ondersteunt bedrijven en instellingen bij het naleven van wet- en regelgeving en voert incidentonderzoek en kwetsbaarheidsanalyses uit op het gebied van de fysieke beveiliging.

NALEVING

Comply4u begeleidt en ondersteunt bedrijven en instellingen in het proces van (interne) kwaliteitscontrole tot naleving van gestelde normen.

01

BEVEILIGING

Comply4u voert kwetsbaarheidsanalyses uit van de fysieke beveiliging van ‘hoog risico’ objecten zoals luchthavens, gevangenissen en bedrijventerreinen.

02

INCIDENTONDERZOEK

Comply4u onderzoekt incidenten en adviseert over te nemen verbetermaatregelen. Dat helpt bij het voorkomen van soortgelijke incidenten.

03

Comply4u denkt met u mee

WEES IN CONTROL
Comply4u maakt voor u inzichtelijk welke beveiligingsrisico’s u loopt en aan welke regels u gebonden bent en hoe u daaraan kunt voldoen.
VOORKOM EN LEER VAN INCIDENTEN
Kwetsbaarheidsanalyse en incidentonderzoek stellen u in staat verbetermaatregelen te treffen. Daarmee voorkomt u (nieuwe) incidenten.
BESPAAR GELD
Comply4u kijkt met u naar de mogelijkheden om op een kostenefficiënte wijze te voldoen aan regelgeving.